Sigma Helping universities succeed
Treballa amb nosaltres Contacte Accés portal
X


esp cat eng
SIGMA | helping universities succeed

Avís legal


SIGMA, GESTIÓN UNIVERSITARIA, AIE, a partir d'ara SIGMA AIE, informa als usuaris que cumpleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

D'acord amb el que es disposa a la normativa vigent, SIGMA AIE només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei. La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per la Agencia Española de Protección de datos i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que SIGMA AIE es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en què s'accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector. En els anteriors suposats SIGMA AIE anunciarà, en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

Per a qualsevol consulta relativa al tractament de dades personals podrà comunicar-se amb el nostre Delegat de Protecció de Dades en la següent adreça: dpo@sigmaaie.org.

 

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web, des d'on pot descarregar diferents aplicacions, és SIGMA AIE, amb Reg. Merc. de Barcelona. Volum: 35309, Foli: 182, B263184, Inscripció: 1 Nif V61213641, amb domicili al carrer Av. Alcalde Barnils, 64-68 Bloc B - Planta 3 Parc Empresarial Sant Joan 08174 - Sant Cugat del Vallès - Barcelona amb domini d'Internet www.sigmaaie.org, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats en la següent adreça de correu electrònic: sigma@sigmaaie.org.

CONCEPTE D'USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d'usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per SIGMA AIE al mateix moment en què l'usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

SIGMA AIE no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles \"links\" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i SIGMA AIE no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a SIGMA AIE, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'utilitzar o utilitzar malament un vincle, tant al connectar a la web de SIGMA AIE, com en accedir a la informació d'altres webs des de la web de SIGMA AIE.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILIZACIÓ DE COOKIES

En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen al'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent informació:

* Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web.
* Disseny de contingut que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
* Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

Disposa informació completa de la Política de Cookies a l'apartat Política de Cookies

 

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.
De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. SIGMA AIE pot introduir a qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts. SIGMA AIE ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada. També s'adverteix que els continguts d'aquesta web, tenen finalitat informativa quant a la qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes de SIGMA AIE.


INFORMACIÓ SOBRE L'EXENCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UN ERROR TÈCNIC I DE CONTINGUT
SIGMA AIE declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol sigui la seva causa. Així mateix, SIGMA AIE no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals elèctriques o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a SIGMA AIE. SIGMA AIE no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que SIGMA AIE realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d'incidents.

En cas que l'usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL

Els continguts prestats per SIGMA AIE, així com els continguts proporcionats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.


Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de SIGMA AIE.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de SIGMA AIE o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.
 

Queda prohibit tot acte per virtut del com els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de SIGMA AIE.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per SIGMA AIE, així com la seva traducció, adaptació o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

SIGMA AIE és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en elles oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través de l'e-mail.
SIGMA AIE, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines web puguin reproduir-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

 

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de SIGMA AIE, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen a SIGMA AIE per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a SIGMA AIE, traducció, adaptació o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per e-mail tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratoria per part de SIGMA AIE.

D'acord amb l'assenyalat en el paràgraf anterior, SIGMA AIE queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre's que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç dut a terme per SIGMA AIE per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de SIGMA AIE, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de SIGMA AIE. Qualsevol trasgresión del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de SIGMA AIE sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

SIGMA AIE no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc,... de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de SIGMA AIE.

 

CONFIDENCIALIDAD
Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas, tindran el caràcter de confidencial pel personal de SIGMA AIE que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ A L'USUARIO SOBRE ELS DRETS D'ACCÈS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ, LIMITACIÓ O OPOSICIÓ, AIXÍ COM EL DRET DE LA PORTABILITAT DE LES DADES

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en Reglament (UE) 2016/679, i en particular els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades.
Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud, acompanyada d'una fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça: Protecciondatos@sigmaaie.org
Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol un altre mitjà, podrà comunicar-ho, per qualsevol mitjà del que quedi constància de la seva recepció, a SIGMA AIE, a l'adreça indicada.

 

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

 

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i e-mail. Aquesta informació és rebuda per SIGMA AIE i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.
SIGMA AIE és responsable d'aquestes dades, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels productes de l'organització, així com la realització d'activitats diverses.

 

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per la identificació dels usuaris i per la realització d'estudis estadístics dels usuaris registrats.
Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d'implementació dels mateixos per a l'accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.
Si escau, se sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè SIGMA AIE pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L'USUARI

Així mateix, i tret que s'hagi informat a l'usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s'hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a SIGMA AIE tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos SIGMA AIE col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers. SIGMA AIE no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei. SIGMA AIE no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D'INFORMACIÓ

Ocasionalment, SIGMA AIE envia un e-mail notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina web de SIGMA AIE. A qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a sigma@sigmaaie.org (consignar l'adreça pel departament corresponent).

 

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els qui seran responsables d'aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia SIGMA AIE, tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals estan concebuts.

SIGMA AIE no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.


CONTACTE
Av. Alcalde Barnils, 64-68
Parc Empresarial Sant Joan
08174 - Sant Cugat del Vallès
Barcelona - España
E-mail sigma@sigmaaie.org
Tel. (+34) 935 906 504

SEGUEIX-NOS

© 2024 Sigma AIE         Blog         Avís legal         Protecció de dades         Política de cookies         Mapa web        

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

Configuració de cookies